Käte desinfitseerimisvahend VS75 5000ml (ID:5130)

18.90

Rakvere Piiritusvabriku laboratooriumis väljatöötatud käte desinfitseerimisvahend Virus Stop 75 on mõeldud käte antiseptikaks tavakasutajale.

Kõrge etanooli sisaldus tagab bakterite, viiruste ja seente hävimise.

Nahka kaitsvad komponendid takistavad naha liigset kuivamist.

Pärast kasutamist kuivavad käed kiiresti. Käsi pole vaja pärast kasutamist loputada.

Tootesse pole lisatud lõhnaaineid.

Registreerimistunnistus nr: 1916/20

Laost otsas

Jaga

Tootesertifikaat
Toode: Virus Stop 75
Tooteklass: Vedel käte desinfitseerimisvahend
Toimeaine: etanool (CAS nr 64-17-5) 67,8g/100g tootes
Tootja: Estonian Spirit OÜ
Registreerimistunnistuse nr: 1916/20

Tootetutvustus:

Käesolev tootesertifikaat kehtib käte desinfitseerimisvahendile Virus Stop 75, mis on valmistatud etanooli baasil.

Virus Stop 75 on mõeldud käte antiseptikaks tavakasutajale ja ei vaja enne kasutamist lahendamist. Nahka kaitsvad komponendid takistavad naha liigset kuivamist.

Virus Stop 75 omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiidset toimet. Hävitab Gramnegatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbritsevaid viiruseid.

Virus Stop 75 hävitab nahal olevad bakterid ja viirused 30 sekundiga.

Kasutusjuhend: Kandke toodet ca 5ml kuivadele kätele ja hõõruge laiali, et kogu käte pind saaks kaetud. Oodake kuivamiseni. Käsi pole vaja loputada. Desinfitseerige käsi pärast saastunud pindade puudutamist või vastavalt vajadusele.

Ettevaatusabinõud:
Flam. Liq. 2: H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest
süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.
P370+P378: Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada pulberkustutit, CO2 või vahtu.
P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P501: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

PDF tootesertifikaat
Ohutuskaardiga saate tutvuda siin

Sulle võib meeldida ka…